Bestuur 2022

Voorzitter Eddy Verkempynck
Ondervoorzitter Philippe Develter
Past-Voorzitter Daniël Houthoofdt
Secretaris Michel Verleene
Penningmeester Jean-Marie Vandamme
Protocolchef/Contactpersoon Yves Laleman

Commissies 2022

Interne zaken Filip Daenens
Externe zaken
Dienst aan de gemeenschap Philippe Develter
Expansie Walter Dewitte
Toezicht Walter Dewitte en Dirk De Jonghe
Webmaster/ Web Directory Michel Verleene
Mand voor moeder Bart Goekint
Afgevaardigde Interservice Yves Laleman
Fotograaf Emiel Seghers

Historiek

Een historiek van het bestuur vindt u via onderstaande knop