Onze club werd opgericht in 1995. Alle leden zijn woonachtig te Oostende of in de ruime omgeving ervan. Na de organisatie van enkele Paasmarkten zijn we in 1998 overgeschakeld op onze ‘Mand voor Moeder’.

Bij de start was ons hoofddoel Kris, inmiddels een volwassen man, die lijdt aan cystinose. Voor hem hebben wij alle medische kosten die niet gedragen werden door de instanties voor onze rekening genomen. Later hebben wij onze schouders onder het Zorghuis gezet, een ‘bijna als thuis’ voor kankerpatiënten die er alleen voor staan tijdens hun oncologische behandeling.

Graag geven wij mee dat onze club mee de opstart van het Zorghuis heeft mogelijk gemaakt en dat we de verdere uitbouw ondersteunen.

Sedert 2021 is onze ‘Mand voor Moeder’ de 51-THANK YOU BOX geworden waarbij niet enkel de naam maar ook de inhoud werd vernieuwd en dit ten voordele van BOVEN DE WOLKEN.

De jaarlijkse opbrengst van de 51-Thank You Box (Mand voor Moeder), die dit jaar aan haar 25ste editie toe is, geeft ons de nodige financiële middelen om dit alles mogelijk te maken.
Alvast bedankt voor uw gewaardeerde steun!